Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony

June 12 2019

3850 a300
Reposted fromEtnigos Etnigos
Sponsored post

May 31 2019

5337 93b1
Reposted fromkarahippie karahippie

November 11 2018

3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMartwa13 Martwa13
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaMartwa13 Martwa13

September 24 2018

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viahavingdreams havingdreams

September 22 2018

2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazoi zoi
8072 3881
Reposted fromhuntersouls huntersouls via4777727772 4777727772

September 17 2018

9271 e34e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 01 2017

Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony

October 26 2017

3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakerosine kerosine

roseandnine:

i don’t know how to like something without becoming obsessed anymore

Reposted fromtwice twice viakerosine kerosine

October 20 2017

0213 5b44
Reposted fromkarahippie karahippie
0994 78a7
Reposted fromkarahippie karahippie
6403 dbba
Reposted fromkarahippie karahippie
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viaerrortryagain errortryagain

May 09 2017

8021 536b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viadzony dzony
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...